Uncoiler

Gysga düşündiriş:

“Coiler”, turba degirmen liniýasynyň giriş bölüminiň möhüm enjamydyr.Esasan rulonlary açmak üçin polat zolak saklamak üçin ulanylýar.Önümçilik liniýasy üçin çig mal bilen üpjün etmek.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  “Coiler”, turba degirmen liniýasynyň giriş bölüminiň möhüm enjamydyr.Esasan rulonlary açmak üçin polat zolak saklamak üçin ulanylýar.Önümçilik liniýasy üçin çig mal bilen üpjün etmek.

  Klassifikasiýa

  1. Iki gezek MandrelsUncoiler
  Pnewmatik gözegçilik edilýän enjamyň kömegi bilen awtomatiki aýlanmak, giňeltmek / gysmak / tormozlamak, rulonyň gowşamagynyň we öwrülmeginiň öňüni almak üçin iki rulon taýynlamak üçin iki mandel.

  2.Single MandrelUncoiler
  Has agyr rulonlary ýüklemek üçin ýekeje Mandrel, rulonyň gowşamagynyň öňüni almak üçin press rolikli, gidrawliki giňelýän / kiçelýän, rulonyň ýüklenmegine kömek etmek üçin rulonly maşyn bilen gelýär.

  3. Iki esseKonus ýuwujygidrawlik bilen
  Uly giňligi we diametri bolan agyr rulonlar üçin goşa konuslar, rulonly awtoulag, awtomatiki rulon ýüklemek we merkezleşdirmek.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň