Roller

Gysga düşündiriş:

Polat turbalary rulon emele getirmek üçin ulanylýar, zolakly polady zerur diametriň polat turbalaryna egmek üçin ýörite rulolar toplumy ulanylyp bilner.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Polat turbalary rulon emele getirmek üçin ulanylýar, zolakly polady zerur diametriň polat turbalaryna egmek üçin ýörite rulolar toplumy ulanylyp bilner.

  Turbanyň rolik prosesi

  Hünärli reesimleri almak üçin hil gözegçilik ulgamyny gurduk we bu prosesi ulandyk: Çig material - arra materialy - gödek gaýtadan işlemek - Burawlamak - nepis timarlamak - rolikli polat - Typazuw kody - ýarym taýýar önümi barlamak - ýylylygy bejermek - üweýji deşik - gorizontal öl kesmek - hil barlagy - ýagy arassalamak - gaplamak

  Aýratynlyk

  Material GCr15, Cr12, Cr12MoV, özleşdirilip bilner
  Rolik gatylygy HRC58-62
  Öçürmegiň çuňlugy ≥ 10mm
  Surfaceeriň gödekligi Ra≤0.8um

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň