TCT tegelek pyçaklar

Gysga düşündiriş:

TCT Saw pyçaklary esasan turbalary, turbalary, bölekleri we gaty polatdan ýasalan materiallary kesmek üçin ulanylýar, gara reňkli materiallary kesmek üçin has uly göwrümdir. Orbital kesmek üçin ulanylýar.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  TCT Saw pyçaklary esasan turbalary, turbalary, bölekleri we gaty polatdan ýasalan materiallary kesmek üçin ulanylýar, gara reňkli materiallary kesmek üçin has uly göwrümdir. Orbital kesmek üçin ulanylýar.

  Üstünlik

  1.Bu has çalt.
  2. Tygşytlamak.
  3. Pes ses we has ygtybarly.
  4. Işleýiş ýagdaýy we kesiş ýeri ýokary tizlik bilen önümçilik liniýasynyň ýagdaýynda ep-esli gowulaşyp biler.

  Spesifikasiýa

  Spesifikasiýa

  Diametri (mm) Galyňlygy (mm) Bor (mm) Dişleriň sany
  300 2.8 50 40 ~ 50
  340 3.8 80 52 ~ 64
  355 3.8 / 4.0 80 64 ~ 72
  380 4.0 / 4.4 80/115 52 ~ 70
  400 4.3 80/115 52 ~ 80
  450 5.0 / 6.0 80/115 52 ~ 72

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň