Tekizleýji

Gysga düşündiriş:

Tekizleýji polat zolagyň ujuny ýuwmazdan soň tekizlemek üçin ulanylýar, indiki gaýtadan işleýän gyrkym we düwme kebşirleýiş enjamyna amatlylygy üpjün edip, gysgyç rulony we tekizleýji rulony öz içine alýar.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Tekizleýji polat zolagyň ujuny ýuwmazdan soň tekizlemek üçin ulanylýar, indiki gaýtadan işleýän gyrkym we düwme kebşirleýiş enjamyna amatlylygy üpjün edip, gysgyç rulony we tekizleýji rulony öz içine alýar.

  Spesifikasiýa

  Görnüşi Ini (mm) Galyňlygy (mm) Tizlik (m / min) Gurluşy
  Φ50 40 ~ 200 0.8 ~ 3.0 12 5 rulon
  Φ76 100 ~ 260 0.8 ~ 3.5 12 5 rulon
  Φ127 120 ~ 400 1.0 ~ 4.0 8 5 rulon
  40140 160 ~ 440 1.0 ~ 4.5 6 7roller
  Φ165 280 ~ 520 2.0 ~ 6.0 6 7roller
  1919 360 ~ 700 2.0 ~ 8.0 6 7roller
  Φ273 520 ~ 860 4.0 ~ 10.0 6 7roller
  25325 500 ~ 1020 4.0 ~ 12.0 6 7roller
  26426 600 ~ 1300 6.0 ~ 16.0 6 7roller
  8508 700 ~ 1650 6.0 ~ 18.0 6 7roller
  30630 900 ~ 2000 6.0 ~ 22.0 6 7roller

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň