Sink pürküji enjam

Gysga düşündiriş:

Esasan demir diňinde, lampa sütüninde, köprüde, şlýuz derwezesinde, uzak wagtlap dowam edýän antisepsisde we kagyz ýasaýjy guradyjyda, çap rolikinde, krank milinde we beýleki iş ýüzünde ulanylýar, kondensatoryň üstüni örtmek üçin hem amatly.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Sink pürküji enjam

  Esasan demir diňinde, lampa sütüninde, köprüde, şlýuz derwezesinde, uzak wagtlap dowam edýän antisepsisde we kagyz ýasaýjy guradyjyda, çap rolikinde, krank milinde we beýleki iş ýüzünde ulanylýar, kondensatoryň üstüni örtmek üçin hem amatly.

  Aýratynlyk

  Parametrler

  Gunarag agramyny pürküň 2.65 kg
  Giriş güýji 380V (3 Faza) 50HZ
  Çykyş güýji 16 KW
  Maks 400 A.
  Çykyş noload naprýa .eniýesi 18 ~ 44v
  Wezipe sikli (300A) 100%
  Agram 178 kg
  Howa basyşy ≥0.5MPa / 1.85m³ / min
  Spreý ýaragy slik agyrlyk güýjüni berýär ≥8kg
  Sim iýmit tizligi Düzedilen
  Örtük materialy Diametri (mm) Häzirki (A) Açyk aýlaw naprýa .eniýesi (V) Howa gapagy (mm) Maks.Netijelilik (kg / sag)
  Sink Φ1.2 ~ 3.0 80 ~ 120 18 ~ 30 Φ6 ~ 8 16 ~ 30
  Alýumin Φ1.2 ~ 3.0 120 ~ 240 25 ~ 38 Φ6 ~ 8 5.2 ~ 9.5
  Mis Φ2.0 150 ~ 200 35 ~ 40 Φ7 ~ 8 3.5 ~ 6
  Cartokary karton polat Φ2.0 150 ~ 200 10 ~ 44 Φ8 4.0 ~ 5.5
  Poslamaýan polat Φ2.0 150 ~ 220 10 ~ 44 Φ8 4.0 ~ 5.5
  Zn-Al, Pb-Sn Φ1.2 ~ 2.0 80 ~ 110 18 ~ 28 Φ7

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň