ERW89mm ýokary ýygylykly polat turba öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Freokary ýygylykly turba kebşirleýji maşyn, ERW89 turba maşyny, polat turba ýasaýjy maşyn, turba üçin kebşirleýji maşyn, MS turba ýasaýjy maşyn, polat turba maşyny, turba öndürýän maşyn, turba öndürýän maşyn, metal turba maşyny, senagat turba maşyny.

 

FOB bahasy: $ 200,000.00

Üpjünçilik ukyby: setylda 50 toplum

Port: Hytaýyň Szýan Týanjin porty

Töleg: T / T, L / C.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.

 


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  ERW89 Turba degirmeni / turba degirmeni / kebşirlenen turba öndürmek / Turbany gaýtadan işleýän maşynlar / MS turba galyplaýjy maşyn / GI turba öndürýän zawod / metal turba togalanýan maşyn / turba ýasaýjy maşyn OD-de 42mm ~ 89mm polat turbalary öndürmek üçin ulanylýar we 1,5mm ~ Diwaryň galyňlygynda 4,5 mm, şeýle hem degişli inedördül we gönüburçly turba.
  Arza:GI, Gurluşyk, Awtoulag, umumy mehaniki turbalar,Mebel, oba hojalygy, himiýa, nebit, gaz, geçiriji, gurluş.

  Haryt

  ERW89mm turba ýasaýjy maşyn

  0

  Ulanylýan material

  HR / CR, pes uglerod polat zolak rulony, Q235, S235, Gi zolaklar.

  σb≤550Mpa≤s≤235MPa

  Turbany kesmegiň uzynlygy

  60. ~ 12.0m

  Uzynlyk çydamlylygy

  ± 1.5mm

  Faceüzü

  Sink örtügi bilen ýa-da bolmasa

  Tizlik

  Maks.Tizlik: 20120m / min

  (müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner)

  Beýlekiler

  Thehli turba ýokary ýygylykly kebşirlenendir
  Içki we daşarky kebşirlenen pyçak aýryldy

  Rolik materialy

  Cr12

  Rulony gysyň

  H13

  Kebşirlenen turba enjamlarynyň gerimi

  Gidrawlik goşa Mandrel däl
  Gidrawlik gyrkym we awtomatiki kebşirlemek
  Gorizontal akkumulýator
  Formasiýa we ululyk enjamy
  Elektrik dolandyryş ulgamy
  Gaty döwlet HFWelder (AC ýa-da DC sürüjisi)
  Kompýuteriň uçmagy gördi / Sowuk kesiş gördi
  Tablisa gutar

  Cohli kömekçi enjamlar we esbaplar, meselem, pürs, motor, rulman, kesiş armatura, rolik, hf we ş.m., hemmesi ýokary markalar.Hil kepillendirilip bilner.

  Amal akymy

  Polat rulonIki elli UncoilerGyrkmak we ahyrky kesmek we kebşirlemekBobin akkumulýatoryFormasiýa (Tekizleýiş bölümi + Esasy sürüji bölümi + emele getiriji bölüm + gollanma bölümi + quokary ýygylykly induksiýa kebşirleme bölümi + gysgyç rolik)Karz bermekSuw sowadyjyÖlçeg we gönümelUçýan kesişTurba geçirijiGaplamakAmmar ammary

  s2

  Üstünlikleri

  1. Iň ýokary takyklyk
  2. Önümçiligiň ýokary netijeliligi, çyzygyň tizligi 120m / min çenli bolup biler
  3.Hokary güýç, enjam ýokary tizlikde durnukly işleýär, bu önümiň hilini ýokarlandyrýar.
  4. Önümiň ýokary derejesi, 96,5% -e ýetiň
  5. Az sarp etmek, pes enjam sarp etmek we pes önümçilik bahasy.

  Spesifikasiýa

  Çig mal

  Bobin materialy

  Pes uglerod polat, Q235, Q195

  Ini

  130mm-280mm

  Galyňlygy:

  1.5mm-4,5mm

  Rulon belgisi

  Φ550-φ610mm

  Coil OD

  Maks φ1600mm

  Bobanyň agramy

  3.5-4..0 tonna

  Önümçilik kuwwaty

  Tegelek turba

  42mm - 89mm

  Kwadrat we gönüburçly turba

  35 * 35mm - 70 * 70mm

  Diwar galyňlygy

  1.5- 4,5 mm (tegelek turba)
  1.5 - 3,5 mm (inedördül turba)

  Tizlik

  Maks.110m / min

  Turbanyň uzynlygy

  6m - 12m

  Okuwyň ýagdaýy

  Dinamiki güýç

  380V, 3 fazaly,

  50Hz (ýerli desgalara bagly)

  Dolandyryş güýji

  220V, bir fazaly, 50 Hz

  Bütin setiriň ululygy

  65m X 6mL * W.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary