Polat pnewmatik balerleriň pnewmatik birleşmesi

Gysga düşündiriş:

GZA-32/25 Pnewmatik polat gaýyş maşynynyň birleşmegi, baglamak, çelek dişlemek, biri-biri bilen kesmek prosesini tamamlamak üçin enjamyň doly bukjasydyr.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  GZA-32/25 Pnewmatik polat gaýyş maşynynyň birleşmegi, baglamak, çelek dişlemek, biri-biri bilen kesmek prosesini tamamlamak üçin enjamyň doly bukjasydyr.
  Giriş: Esasan polat kompaniýalarynda we reňkli metal kompaniýalarynda ulanylýan dürli turba, list, profil, ingot we beýleki önümleri birleşdirýär.

  Aýratynlyk

  1.Bir polat balerleriň, pnewmatiki berkitmegiň, dişlenýän tokly, integral integrasiýa bilen kesilen kombinasiýa.
  2.Pnewmatiki operasiýa, Güýçlendirmek tagallalary.
  3. Öňdebaryjy tehnologiýany ulanmak, durnukly öndürijilik.
  4.Kombinirlenen balerler zolagyň 19,32 mm giňligini ulanyp bilerler (islege görä)

  Spesifikasiýa

  Haryt ady Gza-32/25 birleşdirilen pnewmatik polat gaýyş maşyny
  Önüm seriýasy KZ Pnewmatik gaýyş maşyn seriýasy
  Haryt görnüşi GZA-32/25
  Baglamak üçin material Polat
  Polat giňligini ulanmak 19mm, 32mm, (optiki)
  Zolagyň galyňlygyny ulanyň 0.8 ~ 1,2mm
  Polat dartyş tizligi 5.3m / min
  Dartgynlylyk ≥9.8kn / 0.6Mpa
  Dartyş güýjüniň bir bölegini gulplamak ≥18.4KN
  Maşynyň agramy 15kg

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň