HF gaty oturgyç

Gysga düşündiriş:

Uglerod polat, alýumin mis, poslamaýan polat turba / turba kebşirlemek üçin gaty ýokary ýygylykly turba kebşirleýjisi. Gaty ýagdaýdaky HFwelder kommutatory düzediji şkafdan, inwertor çykaryjy şkafdan, 2-D sazlap bolýan ýaýdan, aýlanyş ýumşak suw sowadyş ulgamyndan we merkezi iş kabineti.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Uglerod polat, alýumin mis, poslamaýan polat turba / turba kebşirlemek üçin gaty ýokary ýygylykly turba kebşirleýjisi. Gaty ýagdaýdaky HFwelder kommutatory düzediji şkafdan, inwertor çykaryjy şkafdan, 2-D sazlap bolýan ýaýdan, aýlanyş ýumşak suw sowadyş ulgamyndan we merkezi iş kabineti.

  30f182801

  Üstünlik

  1.Hapansyz, pes ses, galyndy suw we galyndy gazy ýok.Aýlanylýan suw sowatmak, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we zähmeti tygşytlamak üçin önümçilikde ulanylýar.
  2. Oba hojalygy we senagat önümçiligi ýaly durmuşyň ähli gatlaklary üçin amatly.
  3. kebşirlenen turba enjamlary gowy hilli, kebşirleýiş tikiş ýagdaýy, az burun, çalt tizlik, energiýa we çykdajy tygşytlaýar.
  4. Gowy kebşirlemegiň hili, çalt kebşirleme tizligi we pes energiýa sarp edilişi, giňden ulanyldy we ulanylýar.
  5. Metaly gaýtadan işlemegiň wagtyny we böleklerini köp tygşytlaň.

  Spesifikasiýa

  Kebşirleýiş güýji (KW) Turbanyň OD (mm) Galyňlygy (mm) Iş tizligi (m / min)
  100 10 ~ 50 0,3 ~ 2.0 20120
  200 32 ~ 76 1.0 ~ 3.0 20120
  250 32 ~ 76 1.0 ~ 4.0 20120
  300 45 ~ 114 1.5 ~ 4.5 ≤90
  400 45 ~ 165 1.5 ~ 4.5 ≤80
  500 76 ~ 219 2.0 ~ 6.5 ≤80
  600 76 ~ 273 3.0 ~ 9.0 ≤60
  800 89 ~ 325 4.0 ~ 12.7 ≤50
  1000 165 ~ 610 6.0 ~ 19.0 ≤30

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň