HSS Blade gördi

Gysga düşündiriş:

Örtük pyçagy ýokary tizlik, ýokary temperatura, ýokary ýük, gury kesiş şertleri, ýokary temperatura okislenme garşylygy, aşgazanyň ýokary garşylygy we hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyrmak üçin amatlydyr.dişler köp gezek üýşürip biler.çykdajylaryny tygşytlaň.Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Örtük pyçagy ýokary tizlik, ýokary temperatura, ýokary ýük, gury kesiş şertleri, ýokary temperatura okislenme garşylygy, aşgazanyň ýokary garşylygy we hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyrmak üçin amatlydyr.dişler köp gezek üýşürip biler.çykdajylaryny tygşytlaň.
  Çig material: M7, M2, M35
  Örtük: TiN, TiCN, TiALN, TiAICN

  Üstünlik

  1. qualityokary hilli material (NACHI, HEYE) bilen has durnukly ulanyň, çig malyň durnukly hili ýokary hilli arra pyçagyny ýasamagyň esasydyr.
  2. heatylylygy gaýtadan işlemek üçin import edilýän enjamlar (NACHI), ýylylygy gaýtadan işlemegiň ajaýyp tehnologiýasy we pyçak üçin enjamlar.
  3.CNC Dişleri ýitileşdirýän enjamlar (Gemanydan LOROCH), Takyk we ýiti dişler arra pyçagyny gowy kesýär.
  4. Takyklygyň görkezijileri, gowy iş ýagdaýynyň pyçagyny we ýokary takyklygyň iş böleklerini üpjün etmek üçin berk synagdan geçýär.

  Spesifikasiýa

  Spesifikasiýa

  Diametri (mm) Galyňlygy (mm) Bor (mm) Dişleriň sany
  300 2.0 / 2.5 / 3.0 32/40 120 ~ 130
  350 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 32/40/50 110 ~ 300
  370 2.5 / 3.0 / 3.5 32/40/50 100 ~ 280
  400 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 40/50 100 ~ 310
  450 3.0 / 3.5 / 4.0 40/50 100 ~ 350
  500 3.0 / 3.5 / 4.0 40/50/80 100 ~ 350

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň