Kompaniýanyň tertibi

Kebşirlenen Hebei TUBO Machinery Co., Ltd.ERW turba fabrigi / turba fabrigi, LSAW (JCO) turba fabrigi, sowuk rulon emele getiriji maşyn we süýşüriji liniýa,has köp kömekçi enjamlar ýaly15 ýyl,yzygiderli ösýän bazar talaplaryna laýyklykda ösdik we ösdik.

Morden dizaýn programma üpjünçiligi we ondanam köp130 CNC işleýiş enjamlarynyň ähli görnüşlerini düzýär, TUBO Machinery, öz meýdançasyndaky nou-hauny wagtynda ösdürýär we güýçlendirýär.

TUBO ussalaryDünýädäki iň täze “Roller Common Use Technology”, “FF Forming”, “FFX Forming”, “Meýdana gönüden-göni emele gelmek”we ş.m. Alyjynyň islegleriniň ululyklary we netijeleri üçin takyk hasaplamadan soň, umumy maýa goýumlaryny iň ýokary derejede tygşytlaýan turba / turba maşynyny dizaýn edip bileris.

TUBO Machinery, kebşirlenen turba fabrikleriniň köp sanly içerki we daşary ýurt önümçilik liniýalarynda, sowuk rulon emele getiriji maşynlarda we abraýy we hili bilen çyzgy setirlerinde köp gazandy.Maşynlarymyz eksport edildiÇili, Kolumbiýa, Meksika, Ekwador, Russiýa, Albaniýa, Türkiýe, Yrak, Eýran, Kipr, Siriýa, Uganda, Angola, Efiopiýa, Wýetnam, Kamboja, Russiýa, Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan we ş.m.
TUBO Machinery diňe bir ýokary hilli maşyn öndürmek bilen çäklenmän, professional tehniki we satuwdan soňky hyzmaty hem hödürleýär.Bu aralykda, önümleriň aralygy ulanyjylaryň talaplaryna we isleglerine laýyk bolup biler.
TUBO Machinery, ulanyjylaryň hyzmatdaşy hökmünde hemme ýerde we islendik wagt ýokary hilli in engineeringenerçilik we tehniki goldaw, maglumat, ideýa we mümkin bolan hyzmatlary hödürleýär.Ulanyjylarynyň üstünligi TUBO Machinery-nyň üstünligini getirýär.
TUBO enjamlary - Ulanyjylar üçin baha dörediň!

20200310140707_62013

20200310140555_52879

Esasy bazar

Günorta Amerika
Günbatar Europeewropa
Gündogar
Aziýa Orta
Gündogar Afrika Okeaniýa

Iş görnüşi

Öndüriji söwda kompaniýasy

Marka: Tubo enjamlary
Işgärleriň sany: > 236
Ualyllyk satuw: > 25 million

Biziň kompaniýamyz

TUBO enjamlary - Ulanyjylar üçin baha dörediň!

enjamlar3

maşyn_co2

tubo_machinery1

Biz hakda has giňişleýin maglumat