ERW325mm MS ýokary ýygylykly turba öndürýän maşyn liniýasy,

Gysga düşündiriş:

ERW325 Turbasy degirmeni, turba degirmeni, kebşirlenen turba öndürmek, turba liniýa maşyn, oba hojalygy turba öndürýän maşyn, turba öndürýän maşyn turba zawody, ERW turba polat turba turba önümçilik liniýasy, Tubo maşyn, turba fabriginiň bahasy, Freokary ýygylykly turba maşyny, ERW325mm turba fabrigi , Tube Mills, MS turba öndürýän maşyn.OD-de 165mm ~ 325mm we diwar galyňlygynda 4.0mm ~ 12,7mm polat turbalary, şeýle hem degişli kwadrat we gönüburçly turba öndürmek üçin ulanylýar.

 

FOB bahasy: $ 250,000.00

Üpjünçilik ukyby: setylda 50 toplum

Port: Hytaýyň Szýan Týanjin porty

Töleg: T / T, L / C.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

SORAG Iber

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

ERW325 Turbasy degirmeni / turba degirmeni / kebşirlenen turba öndürmek / Turbany öndürýän maşyn, OD-de 165mm ~ 325mm we diwar galyňlygynda 4.0mm ~ 12,7mm polat turbalary, şeýle hem degişli inedördül we gönüburçly turbany öndürmek üçin ulanylýar.

Programma :: GI, Gurluşyk, Awtoulag, umumy mehaniki turbalar, mebel, oba hojalygy, himiýa, nebit, gaz, geçiriji, gurluş.

Haryt

ERW325mm turba fabrigi

Ulanylýan material

HR / CR, pes uglerod polat zolak rulony, Q235, S235, Gi zolaklar.

σb≤550Mpa≤s≤235MPa

Turbany kesmegiň uzynlygy

60. ~ 12.0m

Uzynlyk çydamlylygy

± 1.5mm

Faceüzü

Sink örtügi bilen ýa-da bolmasa

Tizlik

Maks.Tizlik: 20120m / min

(müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner)

Beýlekiler

Thehli turba ýokary ýygylykly kebşirlenendir
Içki we daşarky kebşirlenen pyçak aýryldy

Rolik materialy

Cr12

Rulony gysyň

H13

Turbalary öndürýän maşynyň gerimi

Gidrawlik goşa Mandrel däl
Gidrawlik gyrkym we awtomatiki kebşirlemek
Gorizontal akkumulýator
Formasiýa we ululyk enjamy
Elektrik dolandyryş ulgamy
Gaty döwlet HFWelder (AC ýa-da DC sürüjisi)
Kompýuteriň uçmagy gördi / Sowuk kesiş gördi
Tablisa gutar

Cohli kömekçi enjamlar we esbaplar, meselem, pürs, motor, rulman, kesiş armatura, rolik, hf we ş.m., hemmesi ýokary markalar.Hil kepillendirilip bilner.

Amal akymy

Polat rulonIki elli UncoilerGyrkmak we ahyrky kesmek we kebşirlemekBobin akkumulýatoryFormasiýa (Tekizleýiş bölümi + Esasy sürüji bölümi + emele getiriji bölüm + gollanma bölümi + quokary ýygylykly induksiýa kebşirleme bölümi + gysgyç rolik)Karz bermekSuw sowadyjyÖlçeg we gönümelUçýan kesişTurba geçirijiGaplamakAmmar ammary

s2

Üstünlik

1. Önümçiligiň ýokary netijeliligi.
2. Iň ýokary takyklyk
3.Hokary güýç, enjam ýokary tizlikde durnukly işleýär, bu önümiň hilini ýokarlandyrýar.
4.Kiçijik önüm syçanjygy

Göni kwadrat emele getiriş tehnologiýasy bilen, rolikleriň bir toplumy ähli turba ululyklaryny öndürip biler.

Aýratynlyk

Çig mal

Bobin materialy

Pes uglerod polat, Q235, Q195

Ini

360mm-1020mm

Galyňlygy:

4.0mm-12,7mm

Rulon belgisi

80580-φ630mm

Coil OD

Maks φ2000mm

Bobanyň agramy

15 tonna

Önümçilik kuwwaty

Tegelek turba

165mm - 325mm

Kwadrat we gönüburçly turba

100mm * 100mm - 300 * 300mm

Diwar galyňlygy

4.0 - 12,7mm (tegelek turba)
4.0 - 12mm (Kwadrat turba)

Tizlik

Maks.30m / min

Turbanyň uzynlygy

6m - 12m

Okuwyň ýagdaýy

Dinamiki güýç

380V, 3 fazaly,

50Hz (ýerli desgalara bagly)

Dolandyryş güýji

220V, bir fazaly, 50 Hz

Bütin setiriň ululygy

130m X 11mL * W.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary