Kolumbiýa awtomatiki gaplaýyş enjamy

Gaplamak üçin maşyn
自动 打包机 装箱 图片 02

Awtomatiki gaplaýyş enjamy
Bu enjam ERW89 turba maşyny üçin amatly.
Polat turbanyň iň uzynlygy: 8m

Esasanam polat turba senagaty üçin niýetlenen gaplaýyş enjamy, polat turbany 6 ýa-da 4 burça ýygnamak, awtomatiki birikdirmek üçin ulanylýar.El bilen işlemezden durnukly işleýär.şol bir wagtyň özünde polat turbalaryň sesini we kakmagyny aýyryň.gaplaýyş liniýamyz müşderi üçin turbalaryň hilini we önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp biler, şeýle hem howpsuzlyk howpuny ýok edip biler.

Konteýner geçen aýda ýüklenipdi we ol biziň kooperatiw müşderimiz bolan Kolumbiýaly müşderimize iberiler we ozal bizden gönüden-göni emele getirýän turba fabrigini satyn alar.

 


Iş wagty: Iýun-15-2022